logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ต่อมไร้ท่อ  / ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ / อาการ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

                ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย วิงเวียน หน้ามืด ตาลาย ใจหวิว ใจสั่น มือสั่น เหงื่อออก รู้สึกหิว

                บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะ ซึม กระสับกระส่าย พูดอ้อแอ้ แขนขาอ่อนแรง ปากชา มือชา พูดเพ้อ เอะอะโวยวายก้าวร้าว ลืมตัว หรือทำอะไรแปลก ๆ (คล้ายคน เมาเหล้า)

                ถ้าเป็นรุนแรง อาจมีอาการชัก หมดสติ

                ในรายที่เกิดจาการดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ป่วยอาจมีอาการตัวเย็นซีด แขนขาเกร็ง ขากรรไกรแข็ง

[Total: 0 Average: 0]