logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ เยื่อตาขาวอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / ตา  / เยื่อตาขาวอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย / สาเหตุ เยื่อตาขาวอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น สเตรปโตค็อกคัส สแตฟีค็อกคัส สูโดโมแนส ฮีโมฟิลุส เป็นต้น ติดต่อโดยการสัมผัสถูกนิ้วมือผ้าเช็ดหน้า หรือผ้าเช็ดตัวที่ปนเปื้อนเชื้อ

[Total: 1 Average: 5]