สาเหตุ ต้อเนื้อ

ต้อเนื้อ เป็นเยื่อบุตาที่เกิดการเสื่อมและหนาตัวขึ้นซึ่งสาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด พบว่าการถูก แสงแดดอัลตราไวโอเลต) เป็นประจำเป็นปัจจัยที่สำคัญ ของการเกิดโรคนี้ นอกจากนี้การถูกลม ฝุ่น ควัน ความร้อน สารเคมี และมลพิษทางอากาศเป็นประจำก็อาจทำ ให้เกิดโรคนี้ได้  ดังนั้นต้อเนื้อจึงพบบ่อยในคนที่ทำงาน กลางแจ้ง ซึ่งถูกแดด ลม ฝุ่น เป็นประจำ (เช่น ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ชาวประมง คนงานก่อสร้าง นักกีฬา กลางแจ้ง เป็นต้น) ส่วนน้อยอาจพบในผู้ที่มีอาชีพที่ต้องสัมผัสกับสิ่งระคายเคืองตาอื่นๆ เช่นคนงานในโรงาน (ถูกสารเคมี) คนทำครัว (ถูกควันไอร้อน) เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ป่วยบางรายจะมีประวัติว่า มีพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคนี้ด้วย จึงเชื่อว่าปัจจัยทางกรรมพันธุ์อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดต้อเนื้อ

[Total: 0 Average: 0]