สาเหตุ โรคตาแดงระบาด

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหลายชนิด ที่พบบ่อยที่สุด คือ กลุ่มไวรัสอะดิโน (adenovirus) ซึ่งมีอยู่หลายชนิดย่อย ๆ

ไวรัสอะดิโนบางชนิด (เช่น ชนิด 3 และ 7) ทำให้มีไข้และการอักเสบของเยื่อตาขาวร่วมกับคอหอย  เรียกว่าไข้เยื่อตาขาวอักเสบและคอหอยอักเสบ (pharyngoconjunctival fever) ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรง หรือสัมผัสถูก มือหรือสิ่งของเครื่องใช้ (เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า สบู่ ขันน้ำ ลูกบิดประตูโทรศัพท์  เป็นต้น) ที่ แปดเปื้อนเชื้อ และยังอาจติดต่อแบบเดียวกับคอหอย อักเสบ (ไอ จาม หรือสัมผัสถูกสิ่งคัดหลั่งในช่องปากของ ผู้ป่วย) มีระยะฟักตัว 5-12 วัน  

ไวรัสอะดิโนบางชนิด (เช่น ชนิด 8‚19 และ 37) ทำให้มีการอักเสบของเยื่อตาขาวร่วมกับกระจกตา และมีลักษณะระบาดได้รวดเร็ว   เรียกว่าเยื่อตาขาวและกระจกตาอักเสบชนิดระบาด (epidemic keratoconjunctivitis/ EKC) ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรง หรือสัมผัสถูก สิ่งของเครื่องใช้ และอาจติดต่อจากการเล่นน้ำในสระว่ายน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน (จากผู้ป่วยที่ลงเล่นน้ำ) มีระยะ ฟักตัว 5-12 วัน

นอกจากนี้ยังมีไวรัสอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญ ของโรคนี้ คือ กลุ่มไวรัสพิคอร์นา (picornavirus) ซึ่ง มีอยู่หลายชนิด ที่สำคัญได้แก่ไวรัสเอนเทอโรชนิด70 (enterovirus type 70) และไวรัสค็อกแซกกีเอชชนิด 24 (coxsackie virus A type 24) ทำให้เยื่อตาขาวอักเสบร่วมกับเลือดออกใต้เยื่อตาขาว เรียกว่า “ Acute  hemorrhagic conjunctivitis” ซึ่งพบระบาดได้เช่นกัน ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรงหรือสัมผัสถูกสิ่งของเครื่องใช้มีระยะฟักตัว 1-2 วัน

[Total: 0 Average: 0]