อาการ หัวใจเต้นช้า

  • เมื่อยล้า หรือรู้สึกเหนื่อยและอ่อนเพลีย
  • วิงเวียนศีรษะ
  • รู้สึกสับสนมึนงง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  • เป็นลม หรือมีอาการคล้ายจะเป็นลม เนื่องจากอัตราการเต้นของหัวใจที่ช้ากว่าปกติส่งผลให้ความดันโลหิตต่ำ
  • หายใจไม่สุด
  • เจ็บหน้าอก หรือรู้สึกใจสั่น (Palpitations)
  • ออกกำลังกายได้ไม่ถนัด หรือรู้สึกเหนื่อยเร็วเมื่อออกกำลังกาย
  • ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้น (Cardiac Arrest) ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีร้ายแรง

แตกต่างจากหัวใจเต้นเร็ว

[Total: 0 Average: 0]