logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / หัวใจ  / โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด / สาเหตุ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

สาเหตุที่แน่ชัดยังไม่ทราบ แต่สันนิษฐานว่าเกิดได้จากหลายสาเหตุปัจจัย เช่น

  • สาเหตุจากเด็ก คือ มีความผิดปกติของพันธุกรรม
  • สาเหตุจากมารดาขณะตั้งครรภ์ การติดเชื้อ การได้รับยาบางชนิด การใช้สารเสพติด การได้รับรังสี การตั้งครรภ์เมื่อมีอายุมาก
  • ครอบครัวมีประวัติโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
[Total: 0 Average: 0]