อาการ อ่อนเพลีย

  • นอนพักผ่อนไม่เพียงพอ เนื่องจากการพักผ่อนเป็นการที่ร่างกายทำการเสริมสร้าง และซ่อมแซมร่างกาย ดังนั้นการที่นอนไม่พอจะทำให้ร่างกายไม่สามารถสร้างเลือด และสร้างชี่ ได้พันธุกรรม ในผู้ป่วยบางรายมีความผิดปกติทางพันธุกรรม มีความผิดปกติของร่างกายในระบบการสร้างเลือด และชี่ ทำให้ร่างกายไม่สามารถผลิตเลือด และชี่ได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายการเสียเลือด ในผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอุบัติเหตุ ผ่าตัด คลอดบุตร หรือมีประจำเดือนมากกว่าปกติ ซึ่งในผู้ป่วยบางรายไม่สามารถทำการสร้างเลือดขึ้นมาชดเชยเลือดที่เสียไปจาก เหตุการณ์ดังกล่าวได้ทำให้เกิดอาการเลือดพร่องการทำงานของระบบเลือด เช่น ม้าม กระเพาะที่ทำหน้าที่ย่อยอาหาร และดูดซึมอาหารแปลงเป็นเลือด รวมถึงการทำงานของปอดที่ทำหน้าที่ฟอกเลือดเสียเป็นเลือดดี ซึ่งหากอวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้เกิดความผิดปกติทำให้ระบบเลือดผิดปกติไปด้วย
  • [Total: 0 Average: 0]