การรักษา ภาวะตัวเย็นเกิน

                เมื่อวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ จำเป็นต้องให้การรักษา อย่างเร่งด่วน และรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์จะรีบหาวิธีทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้น เช่น ห่ม ผ้านวมหรือผ้าห่มหนา ๆ แช่น้ำอุ่นหรือประคบด้วยน้ำอุ่น ห่มผ้าห่มไฟฟ้า (electric blanket) ให้สารน้ำที่อุ่นเข้าทางหลอดเลือดดำ ให้หายใจอากาศที่อุ่นเข้าร่างกาย การสวนน้ำอุ่นทางกระเพาะอาหาร ทวารหนัก กระเพาะปัสสาวะ ช่องท้อง โพรงเยื่อหุ้มปอด เป็นต้น

                ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจหรือชีพจรไม่เต้น จะต้องรีบ ทำการกู้ชีพ (CPR)ใส่ท่อช่วยหายใจ ให้ออกซิเจนอให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ปรับดุลอิเล็กโทรไลต์ในเลือด

                แพทย์จะประเมินอาการและภาวะแทรกซ้อนโดย การตรวจพิเศษ เช่นตรวจเลือด ปัสสาวะ เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นหัวใจ เป็นต้น และทำการแก้ไขภาวะผิดปกติ ตามที่ตรวจพบ

                ผลการรักษาขึ้นกับความรุนแรงและระยะเวลาที่ เป็นก่อนมาถึงโรงพยาบาล ถ้าได้รับการรักษาได้เร็ว ก็มี โอกาสรอดชีวิตมากว่าร้อยละ 75

                แต่ถ้าได้รับการรักษาช้าเกินไป หรือมีปัจจัยเสี่ยง (เช่น โรคเรื้อรัง) อยู่ก่อน ผลการรักษาก็มักไม่ดี

[Total: 0 Average: 0]