สาเหตุ ภาวะซีด

เนื่องจากขั้นตอนการสังเคราะห์ฮีโมโกลบิน อาศัยสารอาหาร วิตามิน เกลือแร่ต่างๆ มากมาย เช่น กรดอะมิโน ธาตุเหล็ก วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 กรดโฟลิก การขาดสารอาหารจึงเป็นสาเหตุหลักแรกๆ ของภาวะซีด โดยเฉพาะภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก (iron deficiency anemia) หรืออาการซีดจากการขาดกรดโฟลิกซึ่งพบบ่อยในผู้ที่ไม่ได้กินผัก หรือโรคทางระบบเลือดบางอย่างที่มีผลต่อการสร้าง/สังเคราะห์ฮีโมโกลบิน

[Total: 0 Average: 0]