logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ ติ่งเนื้อเมือกจมูก

มีอาการคัดจมูก แน่นจมูก หายใจไม่สะดวก พูดเสียงขึ้นจมูก ซึ่งเป็นเรื้อรังเป็นแรมเดือนแรมปี

บางครั้งอาจไม่มีความรู้สึกในการรับรู้กลิ่น หรืออาจมีน้ำมูกออกเป็นหนอง

ถ้าติ่งเนื้อเมือกอุดกั้นรูเปิดของไซนัส  ก็อาจทำให้เกิดมีอาการปวดที่หัวคิ้วหรือไหนกแก้ม เช่นเดียวกับไชนัสอักเสบ 

[Total: 0 Average: 0]