คอร์ซาคอฟฟ์

กลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากสมองทำงานผิดปรกติเนื่องจากขาดวิตามินบี ๑ เป็นภาวะสมองผิดปรกติเรื้อรัง มีลักษณะการสูญเสียความจำ ทั้งความจำที่ผ่านมาและความจำที่เกิดขึ้นใหม่ ทำให้ผู้ป่วยพยายามหาเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องมาเติมสิ่งที่ตนเองจำไม่ได้ (confabulation) พบในผู้ติดสุราเรื้อรัง ทำให้มีการทำลายของสมองส่วนที่เกี่ยวกับความจำที่เรียกว่า แมมมิลลารีบอดี (mamillary bodies) พบโดยเซอร์เกย์ คอร์ซาคอฟฟ์ (Sergei Korsakoff) แพทย์ทางด้านระบบประสาท

เป็นโรคสูญเสียความทรงจำซึ่งเกิดจากการขาดไธอามีนหรือวิตามิน B1 โดยทั่วไปแล้วเกี่ยวข้องกับการเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรัง

ชื่อของโรคนั้นตั้งตามเซียร์เกย์ คอร์ซาคอฟ นักจิตประสาทวิทยาผู้ค้นพบโรคนี้ในศตวรรษที่ 19

การขาดไธอามีนและผลพิษจากแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบที่ธาลามิกนิวเคลียสส่วนมีเดียลดอร์ซอลและที่แมมิลารีบอดีในระบบลิมบิก ส่งผลให้มีปัญหาในการเรียนรู้สิ่งใหม่และไม่สามารถจดจำเหตุการณ์ที่พึ่งเกิดขึ้นได้ หากโรคนี้ไปส่งผลกระทบเพิ่มที่บริเวณเวอร์นิคเกจะส่งผลให้เกิดกลุ่มอาการเวอร์นิคเก-คอร์ซาคอฟ

สาเหตุ คอร์ซาคอฟฟ์

แม้ว่ากลุ่มอาการของ Korsakoff มักเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด แต่อาการนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดจากแอลกอฮอล์ สาเหตุอื่น ๆ ของโรค Korsakoff ได้แก่ ภาวะ ขาดสารอาหาร อาการเบื่ออาหาร และขั้นตอนการผ่าตัดที่ทำเพื่อกระตุ้นให้น้ำหนักลดลงซึ่งอาจนำไปสู่การขาดไทอามีนในร่างกาย

อาการ คอร์ซาคอฟฟ์

สมองเสื่อม โดยอาจจะจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้หลังจากที่เกิดโรคแล้ว

– ยากจะทำความเข้าใจเรื่องความหมายของข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมา

– ยากที่จะนึกคำศัพท์ในบริบทต่างๆ

– หลอน

– เล่าเรื่องที่เกินจริง

[Total: 0 Average: 0]