อาการ นิ่วกระเพาะปัสสาวะ

เนื่องจากก้อนนิ่วลงไปอุดกั้นท่อปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยมีอาการขัดเบา ปัสสาวะกะปริดกะปรอย ปวดเบ่งคล้ายว่ายังถ่ายไม่สุด ปัสสาวะดุดและออกเป็นหยด

บางรายอาจปัสสาวะออกเป็นเลือดหรือสีน้ำล้างเนื้อหรืออาจถ่ายเป็นก้อนนิ่ว หรือ เม็ดกรวดทรายเล็ก ๆ หรือ ปัสสาวะขุ่นขาวเหมือนมีผงแป้งปน

[Total: 0 Average: 0]