logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา โรคมือเท้าปาก

나 지금 건강 / 상태, 증상 및 치료  / 소화관  / โรคมือเท้าปาก / การรักษา โรคมือเท้าปาก

                1.ในรายที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ให้การรักษาตาม อาการดังนี้

  • ให้พาราเซตามอล ลดไข้
  • ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำมาก ๆ จนสังเกตเห็นว่ามีปัสสาวะออกมากและใส ทั้งนี้เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ
  • ในช่วงที่มีอาการเจ็บแผลในปาก ให้ผู้ป่วยกินอาหารเหลว หรือของน้ำ ๆ (เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก แกงจืด นม  น้ำเต้าหู้ น้ำหวาน) โดยใช้ช้อนป้อน หรือใช้กระบอก ฉีดยาค่อยๆ หยอดเข้าปากแทนการดูดจากขวด (สำหรับทารก)

                ให้อมน้ำแข็งก้อนเล็กๆ ดื่มน้ำหรือนมเย็นๆกินไอศกรีม หรือบ้วนปากด้วยเกลืออุ่นๆ (ใส่เกลือ แกง 

 ช้อนชา ในน้ำอุ่น1 แก้ว) บ่อยๆ
เพื่อลดอาการเจ็บแผล

                2. ถ้าแผลกลายเป็นตุ่มหนอง หรือพุพองจากการ เกา ให้ยาปฏิชีวนะ เช่น เพนิซิลลินวี อะม็อกซีซิลลิน อีริโทรไมซิน
เป็นต้น

                3. ถ้าเจ็บแผลในปากมากจนเกินอาหารและดื่มน้ำไม่ได้ ควรส่งไปโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ และแพทย์อาจให้ยาชา (เช่นlidocaine,benzocaine) ทาแผลในปากเพื่อลดความเจ็บปวด

                4. ถ้าผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะรุนแรง  อาเจียนรุนแรง ไม่ค่อยรู้ตัว  ชัก แขนขาอ่อนแรง  หรือหายใจหอบ ควรส่งโรงพยาบาลด่วน

[Total: 0 Average: 0]