logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ โรคเส้นประสาทตาอักเสบ

나 지금 건강 / 상태, 증상 및 치료  /   / โรคเส้นประสาทตาอักเสบ / สาเหตุ โรคเส้นประสาทตาอักเสบ

เส้นประสาทตาอักเสบอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทราบสาเหตุหรือพบร่วมกับภาวะไขสันหลังอักเสบ (neuromyelitis optica) โดยส่วนใหญ่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเกิดการต่อต้านเนื้อเยื่อของตนเองก่อให้เกิดการอักเสบและเสื่อมของเยื่อหุ้มเส้นประสาท ทำให้การนำสัญญาณประสาทจากลูกตาไปยังสมองเสียไป จึงทำให้การมองเห็นแย่ลง นอกจากนี้ยังพบตามหลังการติดเชื้อไวรัสงูสวัด หรือ หลังจากการฉีดวัคซีน หรือมีการอักเสบร่วมกับโพรงไซนัสและเบ้าตาได้ แต่ที่พบได้บ่อยคือ เส้นประสาทตาอักเสบเองเป็นอาการแสดงแรกของผู้ป่วยระบบประสาท multiple sclerosis (MS) ซึ่งเป็นโรคที่มีการอักเสบและเสื่อมของสมองและไขสันหลัง ดังนั้นในผู้ป่วยที่เป็นเส้นประสาทตาอักเสบจึงจำเป็นต้องตรวจเพื่อดูว่ามีโรคทางกายโดยเฉพาะ MS ด้วยหรือไม่เนื่องจากโรคนี้อาจนำไปสู่ความพิการทางกายถาวรได้

[Total: 0 Average: 0]