การรักษา ความดันตกในท่ายื่น

  1. ถ้าตรวจพบสาเหตุชัดเจน ก็ให้การรักษาตามสาเหตุ เช่น ภาวะขาดน้ำหรือตกเลือดก็ให้น้ำเกลือหรือ ให้เลือด ถ้าเกิดจากยาก็ปรับการใช้ยาให้เหมาะสม เช่น  ลดขนาดของยาลดความดัน เวลาจะอมยากลุ่มไรเทรต (ไอโซซอร์ไบด์ หรือไนไตรกลีเซอรีน) ก็ควรนั่งลงก่อน อย่าลุกขึ้นยืน
    เป็นต้น
  2. ถ้าตรวจไม่พบสาเหตุชัดเจน แนะนำให้ไปโรง-พยาบาล อาจต้องตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และอื่น ๆ และให้การรักษาตามสาเหตุที่พบ

 ในรายที่มีอาการบ่อย ๆ แพทย์อาจให้ยากลุ่ม mi-neralocorticoid เช่น ฟลูโดรคอร์ติโซน (fludrocortisone) 0.1- 0.2 มก.วันละ 1ครั้ง หรือให้ยาหดหลอดเลือด เช่น เอฟีดรีน (ephedrine) 15-30 มก.หรือไมโดดรีน (midodrine) 2.5-10 มก.วันละ 3 ครั้ง

 ผลการรักษาขึ้นกับสาเหตุ บางอย่างก็ได้ผลดีหรือ หายขาด บางอย่าง (เข่น ถ้าพบในผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูงร่วมด้วย) ก็อาจได้ผลไม่ดีนัก

[Total: 0 Average: 0]