logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษาอาการ ไอ ด้วยตนเอง

나 지금 건강 / 상태, 증상 및 치료  / 호흡기  / ไอ / การรักษาอาการ ไอ ด้วยตนเอง

ของเหลว ยาอม ลูกอมแก้ไอ เครื่องทำไอระเหย และการอาบน้ำร้อน อาจช่วยบรรเทาอาการไอได้ ยาแก้ไออาจช่วยได้เช่นกัน แต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะให้ยาแก่เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ

[Total: 0 Average: 0]