ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ (Hypokalemia)

ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ (Hypokalemia)  หากเป็นไม่มาก มักไม่มีอาการ ในบางคนอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือหัวใจเต้นผิดปกติ และมีอาการล้าของกล้ามเนื้ออย่างมาก อาการเหล่านี้จะดีขึ้นเมื่อได้รับการรักษา

โพแทสเซียม คือ สารที่สำคัญที่จะทำให้การทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อเป็นปกติ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจ ไตมีหน้าที่ควบคุมระดับโพแทสเซียมในร่างกาย และขับโพแทสเซียมส่วนเกินออกจากร่างกายทางปัสสาวะและเหงื่อ

สาเหตุ ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ

ร่างกายสูญเสียโพแทสเซียมได้มาก ทางปัสสาวะ,เหงื่อ และอุจจาระ การได้รับโพแทสเซียมไม่พอและระดับแมกนีเซียมในเลือดต่ำทำให้เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ บ่อยครั้งที่พบว่าภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำเป็นอาการหรืออาการข้างเคียงจากภาวะอื่นๆและจากยา เช่น:

 • Bartter syndrome ความผิดปกติของไตแต่กำเนิดที่พบได้ยาก ทำให้เกิดความไม่สมดุลย์ของเกลือและโพแทสเซียม
 • Gitelman syndrome  ความผิดปกติของไตแต่กำเนิดที่พบได้ยาก ที่ทำให้สมดุลย์ของไออนในเลือดเสียไป
 • Liddle syndrome โรคที่พบยาก ทำให้ความดันโลหิตสูงและโพแทสเซียมในเลือดต่ำ
 • Cushing syndrome โรคที่พบยาก เกิดจากมีคอร์ติโซลมากเป็นเวลานาน
 • รับประทานสารเช่น bentonite (โคลน) or glycyrrhizin (พบในชะเอมตามธรรมชาติและยาสูบชนิดเคี้ยว)
 • รับประทานยาขับปัสสาวะชนิดที่ขับโพแทสเซียม เช่นThiazides, ยาขับปัสสาวะชนิด loop และ osmotic
 • การใช้ยาระบายนานๆ
 • การใช้เพนนิซิลลินปริมาณมาก
 • ภาวะ diabetic ketoacidosis
 • เลือดจางจากการให้สารนำ้ทางเส้นเลือด
 • แมกนีเซียมในเลือดต่ำ
 • ปัญหาของต่อม adrenal
 • ขาดสารอาหาร 
 • การดูดซึมของอาหารน้อยลง
 • ภาวะไทรอยด์ทำงานมาก
 • โรคจิตจากการหยุดดื่มสุรากะทันหัน หลังจากดื่มมามากและนานหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ภาวะเลือดเป็นกรดจากไต ชนิด1และ 2
 • ภาวะที่ catecholamine พุ่งสูง เช่น หัวใจวาย
 • ยา เช่นอินซูลิน และยากลุ่ม beta 2 agonists ซึ่งใช้ในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังและหอบหืด
 • พิษจากแบเรียม
 • ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำชนิด familial

อาการ ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ

ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ หรืออาการขาดโพแทสเซียม หากเป็นไม่มาก มักไม่มีอาการ อันที่จริงผู้ป่วยจะมีเริ่มอาการเมื่อระดับโพแทสเซียมต่ำมาก (ระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติจะอยู่ระหว่าง3.6–5.2 มิลลิโมล/ลิตร)

 แต่ควรรู้จักอาการของโพแทสเซียมในเลือดต่ำ หากมีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์

 • อ่อนเพลีย
 • เหนื่อยล้า
 • ท้องผูก
 • กล้ามเนื้อเป็นตะคริว
 • รู้สึกใจสั่น

โพแทสเซียมในเลือดต่ำกว่า 3.6 ถีอว่าต่ำ หากต่ำกว่า 2.5 มิลลิโมล/ลิตรถือว่าอันตรายถึงชีวิต และอาจมีอาการดังนี้

 • เป็นอัมพาต
 • ระบบหายใจล้มเหลว
 • เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อสลายตัว
 • ท้องอืด

ในกรณีที่รุนแรงมาก หัวใจจะเต้นผิดจังหวะ  ซึ่งพบบ่อยในผู้ที่ใช้ยาดิจิตาลิส หรือมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติอยู่แล้ว อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่น

 • หัวใจห้องบนหรือห้องล่างเต้นพลิ้ว
 • หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ Tachycadia
 • หัวใจเต้นช้าผิดปกติ Bradycadia
 • หัวใจเต้นก่อนจังหวะ

อาการอื่นๆ เช่น ไม่อยากอาหาร คลื่นไส้ และอาเจียน

การรักษา ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ

ผู้ที่มีโพแทสเซียมในเลือดต่ำและมีอาการต่างๆ ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล และติดตามการเต้นของหัวใจเพื่อให้แน่ใจว่าการเต้นของหัวใจเป็นปกติ

การรักษาโพแทสเซียมในเลือดต่ำในโรงพยาบาล มีขั้นตอนดังนี้:

1. กำจัดที่สาเหตุ หากพบสาเหตุแพทย์จะรักษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น แพทย์อาจสั่งยาที่ลดอาการท้องเสีย หรืออาเจียน หรือปรับเปลี่ยนยา

2. เพิ่มระดับโพแทสเซียม: โดยรับประทานอาหารเสริมโพแทสเซียม แต่การที่ระดับโพแทสเซียมในเลือดเพิ่มอย่างรวดเร็วทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการเช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ถ้าโพแทสเซียมในเลือดต่ำอย่างรุนแรง อาจต้องให้โพแทสเซียมผสมสารน้ำเข้าในหลอดเลือดดำ

3. เฝ้าสังเกตระดับโพแทสเซียมในเลือด ระหว่างที่อยู่ในโรงพยาบาลแพทย์หรือพยาบาลจะตรวจสอบระดับโพแทสเซียมในเลือดบ่อยครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าระดับโพแทสเซียมในเลือดไม่สูงเกินไป เพราะจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นกัน

หลังจากออกจากโรงพยาบาล แพทย์จะสั่งให้รับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมสูง หากรับประทานอาหารเสริมโพแทสเซียมควรดื่มน้ำตามมากๆและรับประทานพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที และอาจต้องรับประทานอาหารเสริมแมกนีเซียมด้วย เพราะหากมีโพแทสเซียมในเลือดต่ำ มักจะมีแมกนีเซียมในเลือดต่ำด้วย

[Total: 0 Average: 0]