ต้อลม (Pinguecula)

โรคตาต้อลม (pinguecula) คืออะไร ต้อลมคือโรคเกี่ยวกับตาที่มีเหตุมาจากการที่ตาสัมผัสกับการโกรกของลมบ่อยเกินไป บางครั้งอาจจะส่งผลข้างเคียงให้เกิดตาอักเสบ หรือพัฒนาเป็นโรคตาอื่น ๆ ได้ ต้อลม หากตามีการสัมผัสกับลมจะส่งผลให้ตาแดงและเกิดอาการระคายเคือง แต่ทั้งนี้ไม่ได้มีความร้ายแรงใด ๆ หากไม่ได้พัฒนาไปเป็นต้อเนื้อ

ต้อลมนี้เกิดได้กับคนในทุกช่วงวัย แต่อาจจะพบบ่อยในผู้สูงอายุ และคนวัยกลางคน หากเกิดในผู้สูงอายุแล้วจำเป็นต้องทำการรักษาและไม่ควรปล่อยไว้

ความแตกต่างระหว่างต้อลมและต้อเนื้อ

ต้อลมจะมีลักษณะเป็นแผ่นหรือตุ่มนูนสีเหลือง โดยทั่วไป ต้อลมมักจะเกิดขึ้นบริเวณตาขาว ส่วนต้อเนื้อนั้น จะมีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ สีแดง อยู่บริเวณกระจกตา สามารถขยายขนาดได้เมื่อเจริญเติบโต เมื่อมีขนาดใหญ่และบดบังเข้าสู่กระจกตา จะสามารถส่งผลกระทบต่อการมองเห็นได้ โดยทั่วไปไม่อันตรายมากนัก แต่ส่งผลกับการมองเห็นและจะทำให้ดวงตามีการระคายเคือง แดง หรืออักเสบได้ 

สาเหตุ ต้อลม

ต้อลมเกิดจากปัจจัยสำคัญหลายประการ บางครั้งอาจมาจากการที่ตาได้สัมผัสกับมลภาวะต่าง ๆ หรือบางครั้งอาจจะหาสาเหตุไม่ได้เลย โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดต้อลมมีดังนี้ 

  1. การที่ตาสัมผัสและโดนลมโกรกโดยตรงบ่อย ๆ 
  2. โรคตาแห้ง เมื่อผู้ป่วยมีอาการตาแห้งแล้ว จะทำให้ดวงตาเกิดการระคายเคืองง่าย หากโดนสัมผัสกับฝุ่น ลม มลภาวะ จะเกิดต้อลมได้ง่ายขึ้น
  3. มลภาวะต่าง ๆ ทางอากาศ เช่นฝุ่นละออง ควัน 

อาการ ต้อลม

อาการต้อลมอาจจะแสดงได้หลายอาการดังนี้ : 

  • ตาแห้ง ระคายเคืองในตา แสบตาเมื่อโดนลมหรือมลภาวะ
  • ตามีความระคายเคืองเหมือนมีเม็ดทราย หรือฝุ่นภายในดวงตา
  • ตาแดง ตาบวม บางครั้งอาจจะมีอาการตาอักเสบร่วมด้วย

การรักษา ต้อลม 

โดยปกติแล้วต้อลมสามารถปล่อยไว้โดยไม่ต้องทำการรักษาได้ ยกเว้นแต่หากผู้ป่วยที่เป็นต้อลมนั้นส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันมากเกินไป หรือมีอาการเจ็บปวด หรืออาการรุนแรงเช่นตาบวมแดง อักเสบบ่อย ๆ แต่โดยทั่วไปแพทย์อาจสั่งจ่ายน้ำตาเทียม หรือยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ เพื่อบรรเทาอาการอักเสบ บวมแดง ในบางรายอาจจะพิจารณาการผ่าตัดเข้าช่วย โดยกรณีการผ่าตัดนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อต้อลมนั้นส่งผลกระทบต่อการมองเห็นของผู้ป่วย 

[Total: 0 Average: 0]