รู้จัก Miskawaan

MISKAWAAN ผสานวิถีธรรมชาติ เข้ากับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ดูแลสุขภาพ แบบองค์รวมครบวงจร

มิสกวาน เฮลธ์ เซ็นเตอร์ และ ศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวานนั้น เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่ต้องการช่วยเหลือคน ด้วยองค์ความรู้ทางการแพทย์ ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพายา หรือสารเคมีในการรักษา เพียงแค่ รู้จัก และทำความเข้าใจกับความต้องการของสุขภาพร่างกาย ขณะเดียวกัน MISKAWAAN ยังเรียกได้ว่าเป็นศูนย์การแพทย์เอกชน แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่นำหลักการ Holistic + Biological Based มาใช้ดูแลสุขภาพร่างกาย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายที่ดีที่สุด

LATEST STORIES

[Total: 7 Average: 5]