การทำงานของร่างกายสอดคล้องกับความสุมดุลของฮอร์โมน!

miskawaan health group ads tall 2022 สมุทัยเวชศาสตร์ Anti aging

เพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ที่สุดของฮอร์โมนคุณ ที่คลินิกสุขภาพมิสกวาน เกาะสมุย จะทำการทดสอบฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศ ไทรอยด์ ธาตุเหล็ก คอร์ติซอล และจำนวนเม็ดเลือด

อีกทั้งคุณจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิก เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและออกแบบแผนการรักษาเฉพาะตัวของคุณ

__________

The normal functioning of our body depends on balanced hormones.

At MHG, we test various hormones and markers when assessing overall health, including sex hormones, thyroid, iron, cortisol, and total blood count. This provides a complete picture of your hormonal health.

Before checking your hormones, you will have a consultation with an MHG doctor at our Koh Samui Clinic to discuss health issues and develop your unique treatment plan.

To book your hormone checkup, contact us here or below: https://bit.ly/contactusmhg

To learn more about how Hormones impact our health, read our blog post on: https://bit.ly/menopause6nov

And https://bit.ly/testosterone6nov

𝗙𝗼𝗿 𝗞𝗼𝗵 𝗦𝗮𝗺𝘂𝗶 𝗰𝗹𝗶𝗻𝗶𝗰, 𝗽𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁

✉️ ks@miskawaanhealth.com

📞 +66 (0) 94 409 4223

𝗙𝗼𝗿 𝗕𝗮𝗻𝗴𝗸𝗼𝗸 𝗰𝗹𝗶𝗻𝗶𝗰, 𝗽𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁

✉️ contact@miskawaanhealth.com

📞 +66 (0) 2 086 8888

[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply