3 ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคซาร์ส

3 ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคซาร์ส รักษา อาการ

ซาร์ส หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe acute respiratory syndrome/SARS) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดใหม่ที่พบระบาดในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 ถึงกรกฏาคม พ.ศ.2546 พบมีผู้ป่วย ทั้งสิ้น 8,098 ราย จาก 26 ประเทศ

  1. โรคนี้มีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไป ร้อยละ 80 – 90 ของผู้ป่วยจะมีอาการไม่รุนแรง ซึ่งจะหายได้เป็นปกติภายใน  2-3 สัปดาห์
    • ประมาณร้อยละ 10 – 20 จะมีอาการหนัก คือ หายใจลำบากซึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจประคับประคอง จนกว่าจะพ้นขีดอันตราย กลุ่มนี้มักจะต้องพักรักษาตัว อยู่ในโรงพยาบาลนาน 2 – 3 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย
    • ประมาณร้อยละ 10 จะเสียชีวิต กลุ่มนี้มักมีอายุมากกว่า 40 ปี หรือมีภูมิต้านทานโรคต่ำ เช่น เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ พบว่าเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปีที่เป็นโรคซาร์สมักจะเป็น ไม่รุนแรงและหายใจได้เอง ส่วนผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 65 ปี มีอัตราตายถึง
      ร้อยละ 50
  2. ในช่วงที่มีการระบาดของโรคนี้ ผู้ที่เดินทางจากจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคควรเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด อย่างน้อย 10 วัน ถ้าเป็นไปได้ควรวัดไข้ด้วยปรอดทุกวัน ถ้าพบว่ามีไข้ก็ควรรีบไปปรึกษาแพทย์
  3. แพทย์และพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยซารสจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด (เช่น สวมถุงมือ ใส่เสื้อกาวน์ ใส่แว่นตาป้องกันการติดเชื้อ หมั่น ล้างมือด้วยน้ำกับสบู่) เพราะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากผู้ป่วยอย่างมาก
3 ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคซาร์ส รักษา อาการ
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply