IQOS: องค์การอาหารและยาอเมริกาอนุญาตขายไอคอสผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนแต่ไม่เผาไหม้แล้ว

IQOS คือ ข้อดี ข้อเสีย การใช้ ราคา ขาย ไอคอส บุหรี่ไฟฟ้า

หลังได้รับอนุมัติผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ประกาศอนุญาตให้ ‘ไอคอส’ (IQOS) หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนแต่ไม่เผาไหม้ของบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส จำหน่ายได้ในอเมริกา

IQOS เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความร้อนกับใบยาสูบที่บรรจุอยู่ในมวนยาสูบ (heatstick) ที่ปล่อยสารนิโคตินออกมาในรูปของไอละออง (aerosol) โดย FDA ยังคงตั้งมาตรการข้อกำหนดทางการตลาดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันกรเข้าถึงของเยาวชนรวมไปถึงการลองใช้

ทั้งนี้ US FDA ได้ทำการพิจารณาคำขอรับรองดังกล่าวบนตามหลักการบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด โดยทางองค์การฯเห็นว่าการอนุญาตให้IQOSสามารถจำหน่ายได้ในอเมริกานั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุข เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสารที่เป็นพิษน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาที่มีสารพิษมากกว่าซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ในบุหรี่

โดยตัวมวน Heatstick ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ไอคอสนั้นได้แก่ มาร์ลโบโร ฮีทสติ๊ก, มาร์ลโบโร สมูธ เมนธอล ฮีทสติ๊ก และมาร์ลโบโร เฟรช เมนธอล ฮีทสติ๊ก อย่างไรก็ตาม ทาง US FDA กล่าวว่าการอนุญาตให้จำหน่ายได้นั้นไม่ได้หมายความว่า IQOS เป็นสิ่งที่ปลอดภัย หรือ ‘รับรองโดยเอฟดีเอว่าปลอดภัย’ เพราะผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทล้วนมีความเสี่ยง และอาจทำให้เสพย์ติดได้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบก็ไม่ควรเริ่มใช้ นอกจากนี้ การอนุญาตครั้งนี้ยังไม่ได้รวมถึงการรับรอง ‘IQOS’ เป็น ‘ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ’ ที่ทางบริษัทได้ยื่นขอการรับรองไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงการตลาดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ

โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการพิจารณาคำขอที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์นั้น เอฟดีเอได้ตรวจสอบวารสารทางวิชาการต่างๆ ที่ได้รับการทบทวนโดยนักวิชาการในแวดวงเดียวกัน พบว่าไอละอองที่เกิดจากการให้ความร้อน ‘IQOS’ มีจำนวนสารเคมีที่เป็นพิษน้อยกว่าและมีปริมาณต่ำกว่าในควันบุหรี่เกิดจากการเผาไหม้ของบุหรี่ เช่น พบคาร์บอนมอนอกไซด์ในไอละอองที่เกิดจากไอคอส เทียบเท่ากับที่มีอยู่ทั่วไปในสภาวะแวดล้อมปกติ และพบว่ามีปริมาณของแอโครลีนในไอคอสต่ำกว่าปริมาณที่พบจากการเผาไหม้ของบุหรี่ถึง 89-95% และฟอร์มัลดีไฮด์ที่พบในไอละอองในไอคอสต่ำกว่าปริมาณที่พบจากการเผาไหม้ของบุหรี่ถึง 66-91% 

[Total: 4 Average: 4.8]

One thought on “IQOS: องค์การอาหารและยาอเมริกาอนุญาตขายไอคอสผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนแต่ไม่เผาไหม้แล้ว

Leave a Reply