Benzyl benzoate (เบนซิลเบนโซเอต) : ยาใช้ภายนอก (External drugs)

น้ำ ชนิด 25

ขนาด-วิธีใช้
                สำหรับหิด อาบน้ำให้สะอาดแล้วใช้ยานี้ทาทั่วตัว (ยกเว้นคอละศีรษะ) พอครบ 24 ชั่วโมง ให้มาซ้ำใหม่อีกรอบ จนครบ 48 ชั่วโมง นับตั้งแต่ทายาครั้งแรกจนอาบน้ำ
สำหรับเหาและโลน ใส่ยานี้ให้ทั่วศีรษะ หรือบริเวณที่เป็นโลน ทิ้งไว้  12-20 ชั่วโมง จึงสระให้สะอาด เมื่อครบ 7 วัน ให้ใส่ยาซ้ำอีกครั้ง

[Total: 0 Average: 0]