ตู้เลี้ยงตัวอ่อน EmbryoScope

Embryoscope : คือ ตู้เลี้ยงตัวอ่อนที่ถูกติดตั้งกล้องวีดิโอเอาไว้ในตัว เป็นเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยให้แพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ สามารถตรวจติดตามพัฒนาการ การแบ่งเซลล์ของตัวอ่อนได้ต่อเนื่องตลอดเวลาแบบ real time บันทึกเป็นภาพวีดิโอเคลื่อนไหว แสดงการแบ่งเซลล์ของตัวอ่อนเป็นระยะๆต่อเนื่องทุก 10 นาที เริ่มตั้งแต่เมื่อไข่ได้รับการผสม เป็นตัวอ่อนระยะวันที่ 1 จนกระทั่งตัวอ่อนโตไปถึงระยะบลาสโตซีสต์ในวันที่ 5-6

ตัวอ่อนจะอยู่กับที่นิ่งๆภายในตู้ ไม่จำเป็นต้องนำตัวอ่อนออกนอกตู้ เพื่อมาตรวจนับจำนวนเซลล์ที่ตัวอ่อนแบ่งตัว และประเมินเกรด ของตัวอ่อนโดยดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ แล้วถ่ายภาพนิ่งเก็บไว้เหมือนวิธีมาตรฐานทั่วไปที่ทำกันอยู่ ซึ่งโดยทั่วไปจะทำการตรวจประเมินทุกวันที่ 1,3 และ 5 ของอายุตัวอ่อน ซึ่งการนำตัวอ่อนออกนอกตู้นั้นมีโอกาสรบกวนการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้

ขั้นตอนในการทำ EmbryoScope

ขั้นตอนการเลี้ยงตัวอ่อนใน EmbryoScope นั้นไม่ยุ่งยากโดยเริ่มตั้งแต่ไข่ได้รับการผสมเป็นตัวอ่อนนำมาเลี้ยงใน EmbryoScope และติดตามดูผลการปฏิสนธิ และ ผลการเจริญเติบโตของตัวอ่อนระยะเริ่มแรกไปถึงระยะบลาสโตซีสต์ในวันที่ 5 – 6 ผ่านหน้าจอโดยที่ไม่ต้องนำตัวอ่อนออกจากเครื่องเป็นการรักษาสภาวะแวดล้อมให้คงที่โดยไม่มีการรบกวนตัวอ่อน

ข้อดี EmbryoScope

  • ตัวอ่อนที่เลี้ยงใน EmbryoScope จะสามารถถูกประเมินการเจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องนำตัวอ่อนออกมาภายนอกตู้ ไม่มีการบกวนสภาวะแวดล้อมของตัวอ่อนได้แก่ อุณหภูมิ แสง ความชื้น สภาวะความเป็นกรดด่าง ทำให้ตัวอ่อนเติบโตได้เต็มศักยภาพ
  • EmbryoScope มีโปรแกรมสนับสนุนในการวิเคราะห์คัดเลือกตัวอ่อนที่ดีโดยมีการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ทั่วโลก
[Total: 1 Average: 5]