การรักษา นิ่วท่อไต

  1. ให้แอนติสปาสโมดิก เช่น อะโทพีนหรือไฮออสซีน 1-2 เม็ด ถ้าปวดรุนแรงควรให้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สตีรอยต์ เช่น ไดโคลฟีแนกฉีดเข้ากล้าม ครั้งละครึ่ง – 1 หลอด และ/ หรือไฮออสซีนฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดดำครั้งละ ครึ่ง – 1 หลอด ถ้าดีขึ้นก็ให้ยาเม็ดกินต่อครั้งละ 1-2 เม็ด  ทุก 6 ชั่วโมง
  2. ถ้าให้ยาแล้วไม่ทุเลาใน 6 ชั่วโมง หรือกลับ ปวดซ้ำอีก ควรส่งโรงพยาบาล มักจะวินิจฉัยโดยการตรวจปัสสาวะ (พบว่ามีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ) เอกซเรย์ อัลตราซาวนด์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ใช้กล้องส่องตรวจท่อไต

ถ้านิ่วก้อนเล็ก แพทย์จะให้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สตีรอยด์ และ/หรือแอนติสปาสโมดิบรรเทาอาการปวดเช่นเดียวกัน แต่ถ้านิ่วก้อนใหญ่อาจต้องผ่าตัด หรือใช้ เครื่องสลายนิ่ว (ESRL)

[Total: 0 Average: 0]