logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา ปัสสาวะบ่อย

Health Me Now / болезнь  / ทางเดินปัสสาวะ  / ปัสสาวะบ่อย / การรักษา ปัสสาวะบ่อย

การจดบันทึกการดื่มของเหลวประจำวัน รูปแบบการถ่ายปัสสาวะ และน้ำหนักอาจช่วยให้แพทย์ทำความเข้าใจสภาพความเจ็บป่วยได้ดีขึ้น

ไปพบแพทย์ในกรณีต่อไปนี้

  • ปัสสาวะมากเกินไปโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดื่มของเหลวมากหรือการรับประทานยา
  • ปัสสาวะมากกว่า 2.5 ลิตรต่อวัน
[Total: 0 Average: 0]