การรักษา ปวดเข่า ด้วยตนเอง

การลดน้ำหนักอาจช่วยบรรเทาอาการปวดเข่าในระยะยาวได้ สำหรับการปวดที่เกิดขึ้นใหม่ การพักเข่า การใช้น้ำแข็งประคบหลายๆ ครั้งต่อวัน การยกบริเวณที่บาดเจ็บให้อยู่สูง และการใช้ผ้ายืดพันอาจช่วยได้เช่นกัน

ปวดเข่า เมื่อไหร่ควรพบแพทย์

ไปพบแพทย์ในกรณีต่อไปนี้

  • มีรอยแดง อาการบวม ความรู้สึกอุ่น อาการปวดมากร่วมด้วย
  • มีไข้
  • เป็นต่อเนื่อง
  • ปวดมากขึ้น

ไปพบแพทย์ทันทีในกรณีต่อไปนี้

  • เกิดเสียงดังเปาะเมื่อเข่าได้รับบาดเจ็บ
  • สังเกตเห็นว่าเข่าเปลี่ยนรูปไป
  • เจ็บปวดรุนแรง
  • บวมขึ้นอย่างฉับพลัน
  • ใช้เข่าไม่ได้
[Total: 0 Average: 0]