logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ โรคหัวกระดูกต้นขาเลื่อน

Health Me Now / болезнь  / กระดูก  / โรคหัวกระดูกต้นขาเลื่อน / สาเหตุ โรคหัวกระดูกต้นขาเลื่อน

การพยากรณ์โรคขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่หัวกระดูกต้นขาเลื่อนออกไปจากตำแหน่งและความรุนแรงของการเลื่อนนั้น ซึ่งแตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคน

[Total: 0 Average: 0]