logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ ปวดศีรษะคลัสเตอร์

Health Me Now / болезнь  / ประสาทและสมอง  / ปวดศีรษะคลัสเตอร์ / สาเหตุ ปวดศีรษะคลัสเตอร์

อาการปวดศีรษะเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของหลอดเลือด ซึ่งทำให้เกิดแรงกดดันต่อประสาทสมองเส้นที่ 5 (trigeminal nerve)ที่ไปเลี้ยงบริเวณรอบตาและใบหน้า ส่วนสาเหตุการเกิดโรคนี้ยังไม่ทราบเชื่อว่าอาจเกี่ยวกับการทำงานผิดปกติของสมองส่วนไฮโพทาลามัส ชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอด เลือดและเซลล์ประสาทของประสาทสมองเส้นที่ 5 และ ระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะบนใบหน้า 

อาการปวดศีรษะอาจมีสาเหตุกระตุ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ นอนไม่หลับ การใช้ยาไนโตรกลีเชอรีน การสัมผัสสารไฮโดรคาร์บอน (เช่น น้ำมัน เบนซิน สีน้ำมัน เป็นต้น )  

บางรายอาจมีอาการกำเริบตรงฤดูตรงฤดูกาลหรือตรงเดือน (เช่น เดือนตุลาคม) ของทุกปี  

[Total: 0 Average: 0]