logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา ปวดหัวจากความเครียด

Health Me Now / болезнь  / ประสาทและสมอง  / ปวดหัวจากความเครียด / การรักษา ปวดหัวจากความเครียด

ในเบื้องต้นสามารถรักษาโดยใช้ยาแก้ปวดจำพวกไทลินอล แอสไพริน และไอบูโพรเฟนได้ หรือจะไปนวดคลายกล้ามเนื้อก็ได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ปริมาณยาแก้ปวดที่จะกินควรต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์และเภสัชกรด้วย

ถ้าปวดรุนแรงมากขึ้น หรือปวดถี่ขึ้น (มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) และมีอาการนานเกิน 2 สัปดาห์ ควรส่งต่อสถานพยาบาลเพื่อตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม

[Total: 0 Average: 0]