มะเร็งกระดูก

มะเร็งกระดูก พบได้ประมาณร้อยละ 5 ของมะเร็งทั้งหมด พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อย มะเร็งกระดูกมีอยู่หลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นมะเร็งเซลล์กระดูก (osteosarcoma) ซึ่งพบมากในเด็กและวัยหนุ่มสาวโดยเฉพาะช่วงอายุ 10-20 ปี ส่วนน้อยเป็นมะเร็ง เซลล์กระดูกอ่อน (chrondosarcoma) ซึ่งพบในคนอายุมากกว่า 50 ปี นอกนั้นอาจพบมะเร็งของเซลล์ชนิดอื่น ๆ

สาเหตุ มะเร็งกระดูก

ยังไม่ทราบแน่ชัด พบว่าอาจมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ (เด็กที่เป็นมะเร็งลูกตา หรือโรคกรรมพันธุ์บางชนิดมีโอกาสเป็นมะเร็งกระดูกมากขึ้น) การมีประวัติเคยได้รับการฉายรังสีรักษามะเร็งชนิดอื่นมาก่อน

อาการ มะเร็งกระดูก

อาการแรกเริ่ม คืออาการปวดกระดูกตอนกลางคืน หรือตอนมีการใช้งานของแขนขา ซึ่งมักจะเป็นอย่างต่อเนื่อง ต่อมาจะพบว่ามีก้อนแข็งหรือปุ่มยื่นออกมาจากกระดูก ส่วนใหญ่พบที่กระดูกขา (บริเวณรอบ ๆ เข่า) และกระดูกแขน ส่วนน้อยพบที่บริเวณอื่น

บางรายอาจมาพบแพทย์ด้วยอาการกระดูกแตก หรือหักจากการกระทบกระแทรกเล็กน้อย จนเข้าใจผิดว่า เป็นกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุทั่วไปหากไม่ได้รับการรักษา มะเร็งเซลล์กระดูกอาจแพร่กระจายไปที่ปอดทำให้มีอาการหอบเหนื่อย

การรักษา มะเร็งกระดูก

หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาลแพทย์จะวินิจฉัย โดยการเอกซเรย์ ตรวจชิ้นเนื้อ และสแกนกระดูกให้การรักษาด้วยเคมีบำบัดก่อน แล้วทำการผ่าตัดกระดูกส่วนที่เป็นมะเร็งออกไป (ซึ่งในปัจจุบันมักจะไม่ต้องตัดแขนหรือขาแบบสมัยก่อน) ผลการรักษาขึ้นกับชนิดและระยะของโรค ในรายที่เป็นมะเร็งเซลล์กระดูกมีอัตราการรอดชีวิตเกิน 5 ปี ถึงร้อยละ 60 -75

ในรายที่เป็นมะเร็งเซลล์กระดูกอ่อน ส่วนใหญ่มักจะลุกลามช้าและไม่แพร่กระจายไปที่อื่น ซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดด้วยการผ่าตัดได้ถึงร้อยละ 75 โดยไม่ต้องให้เคมีบำบัดหรือรังสีบำบัด เนื่องจากไม่ตอบสนองต่อวิธีเหล่านี้

[Total: 0 Average: 0]