สาเหตุ หูบาดเจ็บจากความกดดันอากาศ

ในคนปกติ หูชั้นกลางจะมีการปรับความดันอากาศให้เท่ากับหูชั้นนอก (ความกดดันอากาศ)โดยการกลืนหรือหาว ทำให้ท่อยูสเตเซียน (ซึ่งเชื่อมระหว่างช่องคอกับหูชั้นกลาง) เปิดให้อากาศมีการเคลื่อนตัวเข้า ออก เพื่อปรับความดันในหูชั้นกลางให้เท่ากับหูชั้นนอกตลอดเวลา

ในผู้ที่มีภาวะอุดกั้นของท่อยูสเตเซียน (เช่นขณะเป็นไข้หวัดไซนัสอักเสบหวัดภูมิแพ้) เมื่อมีการเปลี่ยน แปลงของความดันของบรรยากาศ  (ขณะเครื่องบินขึ้นหรือลงเร็วๆ หรือขณะขึ้นจากการดำน้ำลึก) ก็จะไม่สามารถปรับความดันในหูชั้นกลางให้เท่ากับหูชั้นนอกทำให้เยื่อแก้วหูถูกดูดเข้า (กรณีที่ความดันในหูชั้นกลางต่ำกว่าหูชั้นนอก เช่น ขณะเครื่องบินลง) หรือดันให้โป่งออก (ขณะเครื่องบินขึ้น) และมีน้ำเลือดคั่งที่เยื่อบุภายในหูชั้นกลางทำให้เกิดอาการปวดหูและหูอื้อ

[Total: 0 Average: 0]