การรักษา โรคเหน็บชา

  1. ให้วิตามินบี 1 10-20  มก.โดยการกินหรือ ฉีดวันละ 2-3 ครั้ง  เป็นเวลา 2 สัปดาห์ (ถ้าเกิดจากโรคพิษสุราเรื้อรัง ควรใช้ชนิดฉีดในขนาด 100 มก.วันละ ครั้ง นาน 5-7 วัน) ต่อไปให้กินขนาด 10 มก./วัน เป็น เวลาอีกหลายสัปดาห์
  2. ในรายที่สงสัยมีภาวะหัวใจวาย ให้ฉีดวิตามินบี 1 ขนาด 25-50 มก.และให้ยาขับปัสสาวะ เช่น ฟูโรซีไมด์ - 1 หลอด แล้วส่งโรงพยาบาลด่วน  อาจต้อง เอกซเรย์ ตรวจเลือด และตรวจพิเศษอื่น ๆ ถ้าจำเป็นแล้วให้วิตามิน บี1 และให้การรักษาแบบภาวะหัวใจวาย

การรักษาด้วยตนเอง

การเปลี่ยนท่าทางอาจช่วยบรรเทาความรู้สึกคันยุบๆ ยิบๆ ได้ การหลีกเลี่ยงการจัดวางท่าทางที่มีการกดทับเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมากอาจช่วยได้เช่นกัน

[Total: 0 Average: 0]