logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ โรคซีแฮน

Health Me Now / болезнь  / ต่อมไร้ท่อ  / โรคซีแฮน / อาการ โรคซีแฮน

ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย เฉื่อยเนือย ทำงานเชื่องช้า คิดช้า ขี้หนาว หน้าตาดูแก่เกินวัย วิงเวียนประจำเดือนไม่มา เป็นหมัน บางรายอาจมีอาการเบื่ออาหาร ซูบผอม

[Total: 0 Average: 0]