อาการ ภาวะหลอดเลือดแข็ง

เนื่องจากผนังหลอดเลือดไม่มีเส้นประสาทรับความรู้สึกมาเลี้ยง โรคหลอดเลือดแดงตีบแข็งจึงไม่มีอาการอะไร อาการที่แสดงเป็นอาการของอวัยวะสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากหลอดเลือดตีบ ตัน หรือแตก

อาการต่างๆ ของท่านที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงตีบแข็งนั้น ย่อมขึ้นกับตำแหน่งของเส้นเลือด หรือหลอดเลือดที่เป็นปัญหา ซึ่งเส้นเลือดแดงส่วนใหญ่จะมีขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยในระยะแรกๆของโรคเส้นเลือดแข็งตัวขึ้นมานั้น ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ และอาการจะปรากฏขึ้นเมื่อ โรคได้เปลี่ยนแปลงจนถึงขั้นเกิดตีบแข็งขึ้นแล้ว

ถ้าเส้นเลือดแดงตีบต้นนั้นเกิดขึ้นที่หลองเลือดแดงของสมอง จะทำให้ท่านผู้นั้นมีอาการจากน้อยไม่หามาก มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ, เป็นอัมพาตด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย ,มีอาการเลอะเลือน, มีปัญหา ด้านสายตา, เขาอาจหมดสติ, หายใจลำบาก...หอบทันทีทันใด, ปวดศีรษะอย่างรุนแรง

[Total: 0 Average: 0]