การรักษา โรครูรั่วผนังกั้นหัวใจห้องบน

ผู้ป่วย ASD ที่ต้องได้รับการรักษา คือ มีเลือดไหลลัดจากหัวใจห้องซ้ายไปเข้าหัวใจห้องขวา ที่มีสัดส่วนของปริมาณเลือดไปปอดมากกว่าร่างกายเกิน 1.5:1 หรือมีหัวใจห้องขวาที่โตขึ้น วิธีการรักษามีดังนี้

  1. ผู้ป่วยที่มี primum ASD, sinus venosus ASD และ coronary sinus ASD ทุกราย ต้องได้รับการผ่าตัดทำ direct closure หรือ patch closure เนื่องจากไม่สามารถปิดได้เอง12,13
  2. ผู้ป่วย secundum ASD ที่มีขอบของรูรั่ว ASD มากกว่า 5 มม. และมีแรงต้านทานหลอดเลือดในปอดน้อยกว่า 8 WU.m2 รักษาด้วยการปิดรูรั่วด้วยอุปกรณ์ผ่านสายสวนหัวใจ
[Total: 0 Average: 0]