การรักษา อีดำอีแดง

ที่สำคัญ คือให้ยาปฏิชีวนะ เช่น เพนิซิลลินวี อะม็อกซีซิลลิน ฮีริโทรไมซิน นาน 10 วัน ร่วมกับให้การรักษาตามอาการอื่น ๆ

ในรายที่อาการไม่ชัดเจน อาจต้องส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่น การตรวจหาเชื้อด้วยวิธี rapid sterp test การเพาะเชื้อ 

[Total: 0 Average: 0]