โรงพยาบาลหัวหิน ในพื้นที่อ.หัวหิน ทั้ง 4 สาขา

ข่าวสุขภาพ อัพเดต สาธาณสุข

โรงพยาบาลหัวหิน มีการขยายสาขาออกไปในพื้นที่อำเภอหัวหิน เพื่อให้ชาวหัวหินได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการ มีรายละเอียดแต่ละแห่งดังนี้

4 สาขา โรงพยาบาลหัวหิน

รพ.หัวหิน สาขา 2 (บ่อฝ้าย) 

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.30-12.00 น.

เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น.ทันตกรรม เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.30-12.00 น. (รับจำนวนจำกัด)ฉีดยาทำแผล  เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 13.00-15.30 น.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก  ตามช่วงอายุ วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 2 และ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน  (โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่โรงพยาบาลหัวหิน สาขา 2)แพทย์แผนไทย เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30-20.00 น. สำหรับผู้รับบริการที่ใช้สิทธิการรักษาที่โรงพยาบาลหัวหินสามารถเข้ารับบริการได้  โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่ม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รพ.หัวหิน สาขา 2 บ่อฝ้าย  โทร. 032- 520700

รพ.หัวหิน สาขา 3 (เขาสนามชัย) 

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.30-16.00 น. เจาะเลือดล่วงหน้าก่อนวันนัดพบแพทย์  วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.00-10.00 น.

ตรวจรักษาโรคทั่วไป  เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น.  ( หยุด วันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 4 ) ของเดือนเจาะเลือดล่วงหน้าก่อนวันนัดพบแพทย์ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.00-10.00 น.ทันตกรรม เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.30 -12.00 น. (รับจำนวนจำกัด)ฉีดยาทำแผล  เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 13.00-15.30 น.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก  ตามช่วงอายุ วันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน  (โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่โรงพยาบาลหัวหิน สาขา 3)คลินิกกัญชา  เปิดให้บริการ  วันศุกร์  เวลา 8.30-12.00 น. สัปดาห์ที่1-4 ของเดือนแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30-18.00 น. (นัดหมายล่วงหน้า โทร. 064-6326436)สำหรับผู้รับบริการที่ใช้สิทธิการรักษาที่โรงพยาบาลหัวหินสามารถเข้ารับบริการได้  โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่ม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รพ.หัวหิน สาขา 3 บ่อฝ้าย  โทร. 032- 654575

รพ.หัวหิน สาขา 4 (แนบเคหาสน์) 

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.30-16.00 น.(สิทธิ เงินสด ข้าราชการ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 บาท)

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-12.00น.สำหรับ  ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิประกันสังคมสามารถยื่นบัตรและรับบริการได้โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่ม

สำหรับ  สิทธิเงินสด และสิทธิข้าราชการ  จ่ายค่าบริการเพิ่มเพียง 200 บาท  คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  เปิดให้บริการ  วันจันทร์- วันศุกร์  เวลา 8.00-16.00 น.คลินิกจิตเวช   เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.00-16.00 น.คลินิกทันตกรรม เปิดให้บริการ วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. (รับจำนวนจำกัด)

คลินิกสุขภาพเด็กดี  เปิดให้บริการ ประเมินพัฒนาการเด็ก  บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก  ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน  ให้คำแนะนำโรงเรียนพ่อแม่• วันจันทร์  เปิดให้บริการ เด็กโครงการแคร์และกระตุ้นพัฒนาการตามช่วงอายุ• วันอังคาร เปิดให้บริการ   ฉีดวัคซีนเด็กช่วงอายุ 1-2 เดือน

• วันพุธ เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนช่วงอายุ  4-6 เดือน• วันพฤหัส เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนช่วงอายุ 9 เดือน – 1 ปี 6 เดือน• วันศุกร์ เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนช่วงอายุ 2 ปี 6 เดือน – 4 ปีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร.032-515331 ต่อ 3440

รพ.หัวหิน สาขา 5 (ทับใต้) 

บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.30-16.00 น.* เจาะเลือดล่วงหน้าก่อนวันนัดพบแพทย์  วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.00-10.00 น.

เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น.เจาะเลือดล่วงหน้าก่อนวันนัดพบแพทย์ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.00-10.00 น.ฉีดยาทำแผล  เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 13.00-15.30 น.สำหรับผู้รับบริการที่ใช้สิทธิการรักษาที่โรงพยาบาลหัวหินสามารถเข้ารับบริการได้  โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่ม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รพ.หัวหิน สาขา 5   โทร. 032- 510411

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา “ SPECIAL MEDICAL CLINIC” (SMC)

[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply