5 องค์กรเด่นด้านดิจิตอลคว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2022

TMA และ depa ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรับชมงานประกาศผลรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2022 โดยมีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดงานสัมมนาออนไลน์ พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัล “Digital Transformation Forum & Thailand Digital Excellence Awards 2022” ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ (Online Conference) สำหรับผู้บริหารจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ บุคลากรสายงานดิจิทัล และผู้สนใจทั่วไป เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ยกย่อง และสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัล พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดิจิทัลในประเทศไทยให้เท่าเทียมกับมาตรฐานสากล องค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2022 มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จในครั้งนี้ รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2022 มี 5 ประเภทสาขารางวัล คือ โดยปีนี้ไม่มีโรงพยาบาลใดได้รับรางวัล ยูนิลีเวอร์ คว้ารางวัล Thailand Digital ExcellenceПродолжить чтение “5 องค์กรเด่นด้านดิจิตอลคว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2022”

3 ведущие цифровые организации выиграли награду Thailand Digital Excellence Awards 2021

ТМА и депа приглашают всех желающих. Присоединяйтесь к церемонии вручения награды Thailand Digital Excellence Awards 2021 вместе с заместителем министра цифровой экономики и общества. председательствовал на церемонии Тайская ассоциация управления бизнесом (TMA)  провела онлайн-семинар. наряду с объявлением результатов и награждением организации передового опыта в области цифрового управления «Форум цифровой трансформации и награда за выдающиеся достижения в области цифровых  технологий Таиланда 2021»  в формеПродолжить чтение “3 ведущие цифровые организации выиграли награду Thailand Digital Excellence Awards 2021”

Больница Samitivej за качество цифровых технологий получила награду Thailand Digital Excellence Awards 2020

ТМА и депа приглашают всех желающих. Присоединяйтесь, чтобы посмотреть церемонию вручения награды Thai Digital Excellence Awards с заместителем министра цифровой экономики и общества. председательствовал на церемонии Вы также сможете услышать о цифровых аспектах различных отраслей в Таиланде от BCG и о совершенстве цифрового управления от руководителей компаний, получивших награду Thailand Digital Excellence Awards, разделенную на 4 категории:Продолжить чтение “Больница Samitivej за качество цифровых технологий получила награду Thailand Digital Excellence Awards 2020”