ม้ามแตก (Ruptured spleen)

ม้ามแตก(Ruptured Spleen) คือภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นจากเปลือกหุ้มม้ามแตกหรือฉีกขาด  ตำแหน่งของม้ามอยู่ที่ใต้โครงกระดูกซี่โครงทางด้านซ้าย มีหน้าที่ช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับการติดเชื้อและกรองเซลล์เม็ดเลือดเก่าออกจากกระแสเลือด

การถูกกระแทกที่หน้าท้องอย่างรุนแรงเช่น เมื่อมีอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา การชกต่อย หรือรถชน เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุให้ม้ามแตก ในผู้ที่มีภาวะม้ามโตการได้รับบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงก็อาจทำให้เกิดม้ามแตกได้  การมีเลือดออกภายในที่มีสาเหตุมาจากม้ามแตกอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน

ผู้ป่วยม้ามแตกบางรายต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน และบางรายต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายวัน

สาเหตุ ม้ามแตก

ม้ามแตก อาจเกิดจาก

  • ได้รับบาดเจ็บทางซีกซ้ายของร่างกาย ม้ามแตกมักเกิดจากการถูกกระแทกที่ช่องท้องส่วนบนด้านซ้ายหรือที่หน้าอกส่วนล่างด้านซ้าย เช่น อาจเกิดขึ้นในขณะที่เล่นกีฬา การชกต่อย และอุบัติเหตุรถชน หลังจากการบาดเจ็บที่ช่องท้องม้ามอาจแตกได้ในไม่ช้าห รือในบางกรณีอาจใช้เวลา1-7 วัน ภายหลังจากได้รับบาดเจ็บ
  • ม้ามโต ม้ามสามารถขยายให้ใหญ่ขึ้นได้เมื่อมีเซลล์เม็ดเลือดสะสมอยู่ในม้าม ม้ามโตอาจเกิดจากปัญหาพื้นฐานต่างๆ เช่น โรคติดต่อจากการจูบ (mononucleosis) และการติดเชื้ออื่น ๆ โรคตับ และมะเร็งในเลือด

อาการ ม้ามแตก

สัญญาณของโรคและอาการของม้ามแตก ได้แก่

  • ปวดในช่องท้องด้านบนซ้าย
  • เมื่อจับท้องด้านบนซ้ายจะรู้สึกว่าน่วมมือ
  • ปวดไหล่ด้านซ้าย
  • สับสน มึนงง หรือวิงเวียนศีรษะ

การรักษา ม้ามแตก

โดยปกติแล้ว การรักษาม้ามแตกจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการบาดเจ็บ ผู้ป่วยที่มีอาการเพียงเล็กน้อยอาจรักษาได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัด แพทย์อาจให้นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ สัญญาณชีพ หรือปริมาณเลือดอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจต้องให้เลือดแก่ผู้ป่วยในระหว่างนั้น ทั้งนี้ อาจต้องตรวจประเมินเป็นระยะเพื่อพิจารณาว่าควรสังเกตอาการต่อไป หรือควรได้รับการผ่าตัด

ผู้ป่วยที่มีเลือดออกภายในปริมาณมากหรือผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่ำหรือสัญญาณชีพไม่คงที่อาจต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมม้าม ซึ่งหากเป็นรอยฉีกขาดขนาดเล็ก แพทย์อาจเย็บแผล หรือใช้วิธีอุดหลอดเลือดแดง (Arterial Embolization) โดยใส่วัสดุพิเศษผ่านท่อขนาดเล็กเข้าไปอุดหลอดเลือดเพื่อยับยั้งการไหลของเลือด ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงมักไม่จำเป็นต้องผ่าตัดม้ามออก แต่หากบาดเจ็บอย่างรุนแรงและมีเลือดออกมากอาจต้องผ่าตัดเอาม้ามออกทั้งหมด 

[Total: 0 Average: 0]