Gazet International มอบรางวัล Most Influential MarTech Leader Thailand 2023 ให้แก่ Teeraphol Ambhai

รางวัลของเราได้รับการจัดโครงสร้างมาโดยตลอดเพื่อเป็นหัวหContinue reading “Gazet International มอบรางวัล Most Influential MarTech Leader Thailand 2023 ให้แก่ Teeraphol Ambhai”

Teeraphol Ambhai เจ้าของรางวัล Most Influential MarTech Leader Thailand 2023 ด้าน Healthcare คนแรกของไทย

รางวัลครั้งแรกที่มีสาขา Most Influential MarTech LeaderContinue reading “Teeraphol Ambhai เจ้าของรางวัล Most Influential MarTech Leader Thailand 2023 ด้าน Healthcare คนแรกของไทย”