Health Me App คืออะไร

Health Me App คืออะไร ดาวน์โหลด บริการ แอพพลิเคชั่น

Health Me App คือ แพลตฟอร์มสุขภาพ ที่รวบรวมแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพอย่างครบครันให้คุณเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงปลายนิ้วสัมผัส

มั่นใจ ให้เราดูแลคุณ และคนที่คุณรัก ด้วยความอบอุ่น จริงใจ มั่นใจในบริการของเรา

Health Me

เฝ้าไข้ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยติดเตียง

ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยฟักฟื้น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เรามีผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ มีทักษะความสามารถทุกระดับทุกพื้นที่ โดยคุณสามารถคัดเลือกระดับทักษะ ความสามารถ หรือระบุความต้องการได้ ตามความเหมาะสมกับผู้ป่วย ด้วย Application ที่ทันสมัยให้คุณได้รับบริการอย่างสะดวก ปลอดภัย ในบ้านหรือโรงพยาบาลที่คุณรักษา

ดูแล ผู้สูงอายุ

หมดห่วง คลายกังวล กับการดูแลคนที่คุณรัก เพราะเราคือผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านหรือสถานดูแล ด้วยพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ผ่านการอบรม คัดกรอง และมีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ โดยคุณสามารถระบุความต้องการที่อยากให้เราบริการ ผ่าน Application ที่ทันสมัยให้คุณได้รับบริการอย่างสะดวก ปลอดภัย ในบ้านหรือศูนย์ดูแลที่คุณใช้บริการ

ขั้นตอนการเรียกใช้บริการ Health Me App

ผ่าน Application ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน

 1. ลงทะเบียนผ่าน Application เพื่อความถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ
 2. ระบุความต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ถูกต้องและเหมาะสม
 3. กำหนดเวลา สถานที่ เพื่อประหยัดเวลา ความสะดวก และตรงตามที่นัดหมาย
 4. ยืนยันการรับบริการ เพื่อความมั่นใจ และถูกต้องตามที่ผู้รับบริการร้องขอ

3 ข้อดีของ Health Me App

สุขภาพดี

สุขภาพดี ด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกต้อง ใกล้ชิด เราคำนึงถึงคุณภาพชีวิตทั้งกายและจิตใจ ของผู้รับบริการ

สะดวก

ให้คุณหลีกเลี่ยงความวุ่นวายจากการเดินทางสัญจรที่แออัด ด้วยการใช้งานผ่าน Application ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว

ปลอดภัย

ปลอดภัย ด้วยประสบการณ์ของผู้ให้บริการ ความชำนาญของพนักงานมืออาชีพ ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกวิธี


บริการของ Health Me App

หากคุณ คือผู้ให้บริการ และมีทักษะด้านการบริการสุขภาพ

5 โรงเรียนทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกปี 2562

หากคุณ คือผู้ให้บริการ และมีทักษะด้านการบริการสุขภาพ

ผู้ให้บริการเฝ้าไข้ ผู้ป่วยติดเตียง ดูแลผู้สูงอายุ

ยังมีผู้ที่ต้องการการดูแลอีกมาก ในแต่ละพื้นที่ใกล้บ้าน ด้วยทักษะทางการพยาบาลอย่างถูกต้อง คุณคือคนสำคัญ

ผู้ให้บริการกายภาพบำบัด

ผู้ป่วยที่ขาดความรู้และดูแลตัวเองไม่ได้ ยังต้องการกายภาพอย่างต่อเนื้อง เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง คุณคือผู้ช่วยเหลือ

ผู้ให้การรักษาด้วยแพทย์แผนไทย

คนไทยอีกจำนวนมากที่ต้องพึ่งการแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทยอยู่กับคนไทยมาช้านาน ด้วยความรู้และภูมิปัญญา คุณคือผู้สร้างคุณค่า

ผู้ให้บริการนวดไทย นวดสปา นวดเพื่อสุขภาพ

หากคุณ กำลังมองหาผู้ให้บริการดูแลด้านสุขภาพ

หมดห่วง คลายกังวล กับการดูแลคนที่คุณรัก เพราะเราคือผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านหรือสถานดูแล ด้วยพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ผ่านการอบรม คัดกรอง และมีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ โดยคุณสามารถระบุความต้องการที่อยากให้เราบริการ ผ่าน Mobile Application ที่ทันสมัยให้คุณได้รับบริการอย่างสะดวก ปลอดภัย ในบ้านหรือศูนย์ดูแลที่คุณใช้บริการ

ดาวน์โหลด Health Me App

Provider on Play Store
Provider on Play Store

การใช้งาน แอปพลิเคชั่น Health Me App

สมัครใช้งาน Health Me App

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
 2. ลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์
 3. ยืนยันรหัส OTP
 4. ตั้งค่ารหัส PIN
 5. ลงทะเบียน ยืนยันตัวตนการให้บริการ
  • เลือกประเภทผู้ให้บริการ
  • กรอกประวัติส่วนตัว
  • แนบไฟล์เอกสารสำคัญ (กรณีทักษะการบริการที่จำเป็น)
   • เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิบัตร สำเนาใบรับรองการอบรม เป็นต้น
  • อ่านและยอมรับเงิื่อนไข
 6. รออนุมัติจากระบบ ภายใน 24 ชม

ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อน ถึงจะสามารถรับงานได้

แนะนำเมนูการใช้งาน Health Me App

– โฮม (Home) : แสดงสถานะปัจจุบันของผู้ให้บริการ
– แอคทิวิตี้ (Activity) : รายการทำงาน รายการย้อนหลัง
– จ๊อบลิสต์ (Job List) : งานที่ถูกเรียกจากสมาชิก และตารางการรับงานของผู้ให้บริการ
– วอลเลท (Wallet) : แสดงยอดเงินคงเหลือที่ได้รับ และรายการย้อนหลัง
– แอคเค้าท์ (Account) : บัญชีผู้ใช้งาน การแก้ไขรายละเอียด และการตั้งค่าบัญชี

การรับงานในแอปพลิเคชั่น Health Me App

1. การเติมเงินประกัน
2. การรับงาน
3. การยกเลิก
4. การให้คะแนน

คุณสมบัติ และหน้าที่ ของผู้ให้บริการ Health Me App

ผู้ให้บริการเฝ้าไข้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

คุณสมบัติและทักษะของผู้ให้บริการ

1. ประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือการพยาบาล
2. รักงานบริการ ดูแลให้บริการผู้ป่วยตามความเหมาะสม
3. มีบุคลิกภาพที่ดี มีทัศนคติเชิงบวก เป็นมิตรต่อผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสาร
4. มีทักษะความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เช่น
  – ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
  – ให้อาหารทางสายยาง
  – ให้ออกซิเจน
  – ทำกายภาพเบื้องต้น
  – วัดความดัน
  – ดูดเสมหะ
  – สวนปัสสาวะ
  – สวนอุจจาระ
  – ฉีดยาเบาหวาน
  – เจาะน้ำตาล
  – ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการล้ม
5. มีใบรับรองคุณวุฒิ ใบรับรองการอบรมวิชาชีพ
6. มีใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (สบส)
7. ไม่เป็นผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
8. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ บุคคลไร้ความสามารถ หรือถูกพิพากษาให้รับโทษคดีอาญาใดๆ

เงื่อนไขการให้บริการที่บ้าน

– ดูแล ให้บริการตามกิจวัตรประจำวันทั่วไปของคนไข้/ผู้สูงอายุ เช่น การจัดเตรียมอาหาร ยา ดูแลการขับถ่าย อาบน้ำ แต่งตัว การให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะหรือดูแลผู้ป่วยตามขอบเขตที่ได้รับแจ้งจากครอบครัวหรือผู้รับบริการ

ที่โรงพยาบาล/ศูนย์ดูแล

– ดูแล ให้บริการตามกิจวัตรประจำวันทั่วไปของคนไข้/ผู้สูงอายุ เช่น การจัดเตรียมอาหาร ดูแลการขับถ่าย อาบน้ำ แต่งตัว จัดเตรียมยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
– ติดต่อ ประสานความช่วยเหลือกับพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลหรือศูนย์ดูแลนั้นๆ โดยอยู่ในขอบเขตการให้บริการที่ทางโรงพยาบาลหรือศูนย์ดูแลอนุญาตหรือกำหนดไว้

ผู้ให้บริการกายภาพบำบัด

คุณสมบัติและทักษะของผู้ให้บริการ

1. มีทักษะด้านการพยาบาลพื้นฐานตามหลักที่ถูกต้อง
2. รักงานบริการ ดูแลให้บริการรับบริการตามความเหมาะสม
3. มีบุคลิกภาพที่ดี มีทัศนคติเชิงบวก เป็นมิตรต่อผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสาร
4. มีทักษะความสามารถด้านกายภาพบำบัดที่ถูกต้อง โดยสามารถช่วยรักษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น
  – ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการล้ม
  – ผู้ป่วยโรคหลอดเลือสมอง (อัมพาตครึ่งซีก)
  – ผู้ป่วยทางระบบประสาทที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด
  – ผู้ป่วยพาร์กินสัน
  – ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บทางออโธปิดิกส์และจากการเล่นกีฬา
  – ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด
  – ผู้สูงอายุที่เสี่ยงจากโรคภัยอื่นๆ เช่น ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัว มีปัญหาปวดข้อจากข้อเสื่อม
5. มีใบรับรองคุณวุฒิ ใบรับรองการอบรมวิชาชีพ
6. ไม่เป็นผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ บุคคลไร้ความสามารถ หรือถูกพิพากษาให้รับโทษคดีอาญาใดๆ

ผู้ให้การรักษาด้วยแพทย์แผนไทย

คุณสมบัติและทักษะของผู้ให้บริการ

1. มีทักษะด้านการพยาบาลพื้นฐานตามหลักที่ถูกต้อง
2. รักงานบริการ ดูแลให้บริการรับบริการตามความเหมาะสม
3. มีบุคลิกภาพที่ดี มีทัศนคติเชิงบวก เป็นมิตรต่อผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสาร
4. ทักษะความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เช่น
  – แก้อาการปวดคอหรือปวดคอเรื้อรัง
  – แก้อาการปวดศีรษะ ไมเกรน
  – แก้อาการปวดไหล่ ไหล่ขัด ไหล่ติด ปวดบ่า สะบัก
  – แก้อาการปวดแขน ขัดบริเวณศอก ข้อมือ ฝ่ามือ แขนชา แขนอ่อนแรง
  – แก้อาการปวดกล้ามเนื้อหลัง เจ็บกระเบนเหน็บ สะโพก ออฟฟิสซินโดรม กระดูกทับเส้น
  – แก้อาการปวดเข่า ปวดข้อเข่า ข้อเท้า  โรคเก๊าส์
  – แก้โรครูมาตอย ปวดตามข้อ
  – รักษาโรคพาร์กินสัน
  – การผดุงครรภ์ (ดูแลผู้ป่วยหลังคลอด)
  – เฝ้าไข้ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ดูแลผู้สูงอายุ
5. มีใบรับรองคุณวุฒิ ใบรับรองการอบรมวิชาชีพ
6. มีทักษะด้านการแพทย์แผนไทยตามหลักที่ถูกต้อง
7. ไม่เป็นผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
8. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ บุคคลไร้ความสามารถ หรือถูกพิพากษาให้รับโทษคดีอาญาใดๆ

ผู้ให้บริการนวดไทย นวดสปา นวดเพื่อสุขภาพ

คุณสมบัติและทักษะของผู้ให้บริการ

1. มีทักษะด้านการพยาบาลพื้นฐานตามหลักที่ถูกต้อง
2. รักงานบริการ ดูแลให้บริการรับบริการตามความเหมาะสม
3. มีบุคลิกภาพที่ดี มีทัศนคติเชิงบวก เป็นมิตรต่อผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสาร
4. มีทักษะความสามารถด้านการนวดต่างๆ ตามที่ตนเองถนัดและสามารถทำได้ เช่น
  – นวดไทยโดยเน้นพิเศษเฉพาะจุดที่มีปัญหา ตามด้วยการลงน้ำมันรีดเส้นโดย ใช้น้ำหนักกดลงตลอดลำเส้นตามอวัยวะต่างๆ เพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
  – นวดแผนไทยโบราณ นวดเพื่อการไหลเวียนของเลือดลม รักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายคลายอาการเคล็ดขัดยอก ขับของเสีย และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ
  – นวดอโรม่าเธอราพี นวดน้ำมันหอมระเหยเพื่อกระตุ้นเลือดลมทำให้สดชื่นมีผิวพรรณที่ดีขึ้น ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนต่างๆ มีกลิ่นหอมทำให้รู้สึกผ่อนคลายช่วยให้สบายตัว และรู้สึกสดชื่น
  – นวดเท้า นวดกดตามจุดต่างๆ ของฝ่าเท้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะ
  – นวดด้วยลูกประคบร้อนสมุนไพรไทย การใช้สมุนไพรหลายอย่างมาห่อรวมกัน นึ่งให้ร้อนประคบบริเวณที่ปวดหรือเคล็ด เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น
  – นวดบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม นวดเน้น ‘คอ บ่า ไหล่’ ช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนปกติ ลดอาการปวดศีรษะ และนอนไม่หลับ
  – นวดสวีดิช เทคนิคการนวดเพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดและระบายของเสียออกจากกล้ามเนื้อ ปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองในร่างกาย ลดการเกร็งตึงของกล้ามเนื้อ
  – นวดหน้า-ขัดผิว-อโรมาเธอราพี นวดผ่อนคลายใบหน้า ตามด้วยการขัดผิวให้เซลล์ที่ตายแล้วหลุดออก ต่อด้วยการลงน้ำมันและนวดอโรมาเธอราพี เพื่อความชุ่มชื้นของผิวที่ได้ผลัดเปลี่ยนไป
5. มีใบรับรองการอบรมวิชาชีพ จะดีมาก
6. ไม่ให้บริการนวดแอบแฝง หรือนวดพิเศษใดๆ ที่นอกเหนือจากการนวดปกติ และต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
7. ไม่เป็นผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
8. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ บุคคลไร้ความสามารถ หรือถูกพิพากษาให้รับโทษคดีอาญาใดๆ

ข้อควรปฏิบัติของผู้ให้บริการ

1. รักและเคารพในวิชาชีพของตนเอง

2. รักและเอาใจใส่ผู้รับบริการ

3. รักงานบริการ

4. รักเพื่อนร่วมอาชีพร่วมสายงานเดียวกัน

5. มีความซื่อสัตย์

6. มีความรับผิดชอบ

7. มีความตรงต่อเวลา

8. ไม่กระทำการใดๆ นอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด

9. ไม่กระทำผิดกฎหมาย

[Total: 32 Average: 4.8]

Leave a Reply