โรคเบาหวาน: 4 ชนิด..ชนิดไหนมีหวังหายขาดได้

4 ผลไม้ลดอ้วน

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เบาหวานชนิดนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

พบในเด็กหรือผู้ที่มีอายุน้อยส่วนใหญ่น้อยกว่า 30 ปี

มัก ผ อ ม ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ ต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลิน

ถ้าขาดอินซูลินจะเกิดภาวะหมดสติจากน้ำตาลสูงและกรดคีโตนคั่งในเลือด ในประเทศไทยพบผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ร้อยละ 3.4

เบาหวานชนิดนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่คุมและป้องกันไม่ให้อาการแย่ไปกว่าเดิม หรือ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 หากรู้ตัวว่าเป็น และ ดูแลรักษาตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถรักษาให้หายขาดได้

ชนิดนี้ตับอ่อนยังพอผลิตอินซูลินได้บ้าง แต่มี ภาวะดื้อต่ออินซูลิน พบถึงร้อยละ 95-97 ของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและพบในทุกเพศทุกวัย ผู้เป็นส่วนใหญ่ จะออกไปทางเจ้าเนื้อ 

ในระยะแรกอาจรักษาได้ด้วยการควบคุมอาหารหรือยาเม็ดลดลดระดับน้ำตาล แต่เมื่อเป็นเวลานานๆ ในบางรายมีเบต้าเซลล์เสื่อม ทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีอาจจำต้องฉีดอินซูลิน

ปัจจุบันนี้พบในเด็กมากขึ้น โดยเฉพาะเด็ก
อ้ ว น สมบูรณ์ เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

มีการรับประทานอาหารที่มีไขมันมาก ขาดการออกกำลังกาย มักจะนั่งหน้าจอโทรทัศน์หรือจอคอมพิวเตอร์แทนการวิ่งเล่น หรือการเล่นกีฬา

ชนิดที่ 3 เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ หากไม่รีบลดและควบคุม รักษา อาจเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ ส่งผลต่อเด็กในครรภ์ได้

เ บ า ห ว า น ชนิดนี้ผู้เป็นจะต้องไม่มีประวัติเป็น มาก่อนตั้งครรภ์ ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์จะมีฮอร์โมนจาก “รก” ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอินซูลินเป็นผลให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินลดลง 

ถ้าไม่สามารถเพิ่มการสร้างอินซูลินให้เพียงพอจะทำให้เกิดเป็นโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ได้ หลังคลอดมักจะพบว่าโรคเบาหวานหายไป 

แต่เมื่อติดตามต่อไปพบว่าหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้มากจึงสมควรให้มีการ ติดตามผล เพื่อตรวจหาเบาหวานเป็นระยะ อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี

ชนิดที่ 4 เ บ า ห ว า น ชนิดอื่นที่มีสาเหตุเฉพาะ

ได้แก่ โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม โรคของตับอ่อน ความผิดปกติของฮอร์โมน การได้รับยาบางชนิด เช่น ยากลุ่มสเตียรอยด์ กลุ่มสะแตติน หรือสารเคมี เป็นต้น

[Total: 4 Average: 5]

One thought on “โรคเบาหวาน: 4 ชนิด..ชนิดไหนมีหวังหายขาดได้

Leave a Reply