ตกขาว (Vaginal Discharge)

ตกขาว (Vaginal Discharge) คืออะไร ตกขาวเป็นชื่อเรียกของเหลวที่ไหลออกมานอกช่องคลอด จะถูกสร้างขึ้นจากช่องคลอด ปากมดลูก และอวัยวะบริเวณปากช่องคลอด ซึ่งลักษณะของตกขาวนั้น อาจแตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ที่สามารถบ่งบอกได้ถึงความปกติหรือไม่ปกติได้

ตกขาวเป็นวัฏจักรการหมุนเวียนระบบสืบพันธ์ของผู้หญิงโดยปกติ เราอาจสังเกตได้จากตกขาวที่ขับออกมาก่อนมีรอบประจำเดือน

การผลิตตกขาวในร่างกายของผู้หญิงจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ 

 • รอบประจำเดือน
 • ฮอร์โมน
 • การตั้งครรภ์
 • การติดเชื้อ

ตกขาวที่ออกมาเป็นของเหลวจะไหลออกมาจากมดลูก ปากมดลูก จนถึงช่องคลอด เมื่อผู้หญิงมีการตกไข่ จะสังเกตได้ว่าสีของตกขาวจะมีลักษณะขุ่นหนา สิ่งนี้คือสัญญาณของความพร้อมที่จะสามารถมีบุตรได้ 

ในระหว่างการตั้งครรภ์ ร่างกายของผู้หญิงจะขับตกขาวออกมามากกว่าปกติ ในส่วนของอายุและช่วงหมดประจำเดือน ร่างกายอาจจะผลิตตกขาวได้น้อยลงแล้ว หรืออาจจะไม่มีอีกเลย หากร่างกายไม่มีการตกไข่แล้ว และระดับฮอโมนเอสโตรเจนที่ลดน้อยลง ในวัยที่ผู้หญิงหมดประจำเดือนแล้วก็จะส่งผลให้ช่องคลอดแห้งได้   

โดยส่วนใหญ่ ผู้หญิงมักจะไม่เป็นกังวลเกี่ยวกับการไหลของตกขาวมากนัก แต่หากมีอาการตกขาวเยอะผิดปกติ หรือมีลักษณะที่ผิดปกติ มีกลิ่นแรง มีสีของตกขาวที่ผิดปกติ หรือมีอาการผิดปกติโดยรอบๆ บริเวณช่องคลอด ซึ่งมีวิธีสังเกตุได้ดังนี้

สาเหตุ ตกขาว

ทำไมถึงเป็นตกขาวอาการตกขาวจะเริ่มมีก่อนมีประจำเดือนครั้งแรกในวัยแรกสาว  เมื่อฮอร์โมนในร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลง ในวัยแรกสาวอาการตกขาวจะมาก่อนมีประจำเดือนประมาณ 6 เดือน หลังจากนั้นตกขาวจะถูกขับออกมาก่อนมีรอบเดือนทุกเดือน ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีตกขาวมากหรือน้อยแตกต่างกันในแต่ละเดือน

สาเหตุของตกขาวเกิดจากผู้หญิงที่มีประจำเดือน อาการตกขาวจะเริ่มมาก่อนประจำเดือน และจะหมดไปหลังจากประจำเดือนมา อาการของตกขาวของผู้หญิงคืออาการที่ผู้หญิงขับของเหลวและเซลล์ออกมา 

discharge คือ การไหลของตกขาว หรือตกขาวที่ถูกขับออกมา 

อาการของตกขาว

ตกขาวปกติ

 • มีสีขาวหรือใส และไม่มีกลิ่นเหม็น
 • ตกขาวจะใสและมีปริมาณมากในช่วงวันที่มีการตกไข่ ส่วนในช่วงที่เป็นประจำเดือน ตกขาวจะหนาและเหนียวข้น
 • ในระหว่างการตั้งครรภ์ ผู้หญิงจะมีตกขาวมากกว่าปกติ
 • หลังวัยหมดประจำเดือน ผู้หญิงจะมีตกขาวน้อยลง

ตกขาวที่ผิดปกติ

 • มีสีที่ต่างไปจากเดิม เช่น สีเทา สีเขียว สีเหลือง สีชมพู สีน้ำตาลหรือตกขาวมีเลือดปน และมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ คล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาเน่า
 • ตกขาวเป็นก้อนหนา หรือมีตกขาวมากผิดปกติ
 • มีอาการอื่นปรากฏร่วมกับตกขาว เช่น มีอาการคันหรือเจ็บปวดบริเวณปากช่องคลอด เจ็บปวดตอนปัสสาวะ มีเลือดที่ไม่ใช่ประจำเดือนไหลออกจากช่องคลอด

การรักษา ตกขาว

 • สวมกางเกงในที่นุ่ม สะอาด ใส่สบายและต้อง
 • เวลามีรอบเดือนควรเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆ เพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันการอับชื้น
 • ควรดื่มยาคูลย์ เป็นประจำ เพื่อเพิ่มจุลินทรีชนิดดีให้กับร่างกายและเข้าไปทำลายแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นคาว หรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
 • หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของ หรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองบริเวณจุดซ้อนเร้น
[Total: 0 Average: 0]