Acyclovir (อะไซโคลเวียร์) : ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

เม็ด  200,  400 และ  800 มก.

ขนาด – วิธีใช้
1.อีสุขอีใส
              ผู้ใหญ่  และเด็กน้ำหนัก > 40 กก. (ที่มีภูมิคุ้มกันปกติ) ครั้งละ 800 มก. ทุก 4 ชั่วโมง วันละ 5 ครั้ง (เว้นมื้อหลังเข้านอนตอนดึก) นาน 5 วัน
              เด็ก ≥  2  ปี  และ ≤  40 มก. (ที่มีภูมิคุ้มกันปกติ) ครั้งละ 20 มก./กก. (สูงสุด 800 มก.) ทุก 6 ชั่วโมง  นาน  5 วัน

2.งูสวัด  ผู้ใหญ่ (ที่มีภูมิคุ้มกันปกติ) ครั้งละ 800 มก. ทุก 4 ชั่วโมง  วันละ 5 ครั้ง  (เว้นมื้อหลังเข้านอนตอนดึก) นาน 7 วัน

3.เริม  ขนาดที่ใช้  ครั้งละ  200 – 400 มก. ทุก 4 – 8 ชั่วโมง  นาน 10 – 14  วัน  ขึ้นกับตำแหน่งที่เป็น

[Total: 0 Average: 0]