logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

Furosemide (ฟูโรซีไมด์) : ยาขับปัสสาวะ (Diuretics)

Health Me Now / สารบัญยา (เวชกรรม) / Furosemide (ฟูโรซีไมด์) : ยาขับปัสสาวะ (Diuretics)

Furosemide  (ฟูโรซีไมด์)  ยาขับปัสสาวะ (Diuretics)

 เม็ด 40 มก. ยาฉีด 20 มก./หลอด (2มล.)

 ขนาด-วิธีใช้
                     ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 1-2 เม็ด
                     เด็ก  1 ใน 2 ส่วน  -1 เม็ด วันละครั้ง หลังอาหารเช้า
ถ้าต้องการออกฤทธิ์เร็วขึ้น เช่น หอบจากภาวะหัวใจวายหรือปอดบวมน้ำ ให้ใช้ยาฉีดครั้งละ 1-2 หลอด (เด็ก1 ใน 2 ส่วน  -1 หลอด) ฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือกล้าม

[Total: 0 Average: 0]