Hydroxyzine (ไฮดรอกไซซีน) : ยาแก้แพ้/แอนติฮิสตามีน (Antihistamine)

Hydroxyzine (ไฮดรอกไซซีน) ยาแก้แพ้/แอนติฮิสตามีน (Antihistamine)

 เม็ด  10  และ  25  มก.

ขนาด – วิธีใช้

1.สำหรับแก้อาการลมพิษ  ผื่นแพ้  อาการคัน
ผู้ใหญ่  ให้กินครั้งละ 25 มก. วันละ 3 – 4 ครั้ง
เด็ก  อายุต่ำกว่า 6 ปี  ให้กินวันละ 50  มก. แบ่งให้วันละ 2 – 3 ครั้ง
อายุตั้งแต่ 6 ปี  ให้กินวันละ  50 – 100 มก. แบ่งให้วันละ 2 – 3 ครั้ง

2.สำหรับใช้กล่อมประสาท  ลดความตึงเครียด  คลายวิตกกังวล
ผู้ใหญ่  ให้กินครั้งละ  50 – 100 มก. วันละ 4 ครั้ง
เด็ก  ให้ขนาดเดียวกับอาการลมพิษ  ผื่นแพ้  อาการคัน

สำหรับแก้อาการคลื่นไส้ อาเจียน
ผู้ใหญ่  ฉีดขนาดครั้งละ  25 – 100 มก. เข้ากล้าม
เด็ก  ฉีดขนาดครั้งละ 1.1 มก./กก. เข้ากล้าม

[Total: 1 Average: 5]