Niclosamide (นิโคลซาไมด์) : ยารักษามาลาเรีย (Anti – malarial drugs)

Niclosamide (นิโคลซาไมด์)   ยารักษามาลาเรีย (Anti – malarial drugs) 

เม็ด  500 มก.

ขนาด – วิธีใช้
                                ผู้ใหญ่  ให้ 2 กรัม  (4 เม็ด)  เคี้ยวละเอียดกลืนกับน้ำ
                                เด็ก อายุต่ำกว่า 2  ปี ให้ 0.5 กรัม (1 เม็ด)  2 – 8 ปี ให้  1 กรัม  (2 กรัม)
                                หลังจากให้ยาถ่ายพยาธิ  2  ชั่วโมง   ให้กินยาถ่ายดีเกลือ 15 – 30  กรัมผสมน้ำอุ่นตามด้วย  เพื่อป้องกันมิให้พยาธิย้อนขึ้นมาที่กระเพาะอาหาร  เป็นอันตรายได้

[Total: 0 Average: 0]