Ofloxacin (โอฟล็อกซาซิน) : ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

Ofloxacin (โอฟล็อกซาซิน)  ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

เม็ด 100, 200 และ 300  มก.ยาหยอดหู 3 มก./มล.

ขนาด – วิธีใช้

1.ขนาดที่ใช้ทั่วไป
                ผู้ใหญ่  ครั้งละ 400  มก.วันละ 2 ครั้ง  ทุก 12 ชั่วโมง  นาน 7 – 14 วัน สำหรับโรคติดเชื้อที่ผิวหนังและทางเดินหายใจล่าง
ควรให้นาน 10 วัน กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน นาน 14 วัน

2.บิดชิเกลลา   ผู้ใหญ่  ครั้งละ 300 มก.วันละ 2 ครั้ง  นาน 3 วัน

3.กระเพาะปัสสาวะอักเสบ   ผู้ใหญ่ ครั้งละ 200 มก.วันละ 2 ครั้ง  นาน 3 วัน

4.ต่อมลูกหมากอักเสบ   ผู้ใหญ่  ครั้งละ 300 มก.วันละ 2 ครั้ง  นาน 6 สัปดาห์

5.แผลริมอ่อน    ผู้ใหญ่ 400  มก. ครั้งเดียว

6.โรคติดเชื้อที่หู  ใช้ยาหยอดหูครั้งละ 6 – 10 หยด วันละ ครั้ง  นาน 10 – 14 วัน

7.ป้องกันไข้กาฬหลังแอ่นในผู้สัมผัสโรค  ผู้ใหญ่ 400  มก. ครั้งเดียว

[Total: 0 Average: 0]