Paracetamol/Acetaminophen (พาราเซตตามอล) : ยาแก้ปวดลดไข้ (Analgesics and Antipyretics)

Paracetamol/Acetaminophen (พาราเซตตามอล) ยาแก้ปวดลดไข้ (Analgesics and Antipyretics)
 

เม็ด 325 และ 500 มก. น้ำเชื่อม 120 มก./ช้อนชา (5 มล.) ยาฉีด 150 มก./หลอด (2 มล.)

ขนาด – วิธีใช้

1.ชนิดกิน    ผู้ใหญ่  ครั้งละ 1 – 2 เม็ด (500 มก.)
                   เด็ก  อายุ < 12 ปี ให้ขนาด 10 – 15 มก./กก./ ครั้ง  ซ้ำได้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง (สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง/วัน) หรือให้ตามอายุ  ดังนี้

  • 0 – 3  เดือน 40  มก.(17 มล.)/ครั้ง
  • 4 – 11  เดือน  80  มก. (3.4 มล.) ครั้ง
  • 12 – 23  เดือน 120 มก. (5 มล. หรือ 1 ช้อนชา) / ครั้ง
  • 2 – 3  ปี  160 มก. (6.7 มล. หรือ 1ช้อนชา) ครั้ง
  • 4 – 5 ปี  240  มก. (2 ช้อนช้าหรือขนาด 500 มก.ครึ่งเม็ด) ครั้ง
  • 6 – 8 ปี  320 มก.(ขนาด 325 มก.1 เม็ด) ครั้ง
    ควรกินเฉพาะเวลาที่มีอาการ  ถ้าไม่หายให้ซ้ำได้ทุก 4 – 6 ชั่วโมง ผู้ใหญ่ไม่ควรเกิน 4 กรัม/วัน  เด็กไม่เกิน 5 ครั้ง/วัน

2.ชนิดฉีด  ให้ฉีดเข้ากล้าม (ควรใช้เฉพาะในรายที่อาเจียน กินไม่ได้)
                  ผู้ใหญ่  ครั้งละ  1 ใน 2 ส่วน – 1 หลอด
                  เด็ก  ครั้งละ 1 ใน 4 ส่วน – 1 ใน 2 ส่วน  หลอด

[Total: 0 Average: 0]